Kamervragen

Initiatiefneemster van TMHP Marvy Rieder, overhandigde het eerste jaaroverzicht aan Staatssecretaris Paul Blokhuis, tijdens het jaarevent van TMHP dat begin September plaatsvond in The College Hotel.
Het platform TMHP wordt volledig door het ministerie van VWS gesteund, echter neemt dit niet weg, dat het een onderwerp is wat veel ter sprake komt, onder de loep ligt en waar dus ook vragen over gesteld worden.

Zo werden er eind September door Kamerlid Kuik (CDA) een aantal kamervragen gesteld over de berichtgeving dat de gezondheid van modellen in de mode-industrie ondanks beloftes nog steeds ver onder de maat is. Dit naar aanleiding van het onderzoek dat is uitgezonden op NOSop3. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Paul Blokhuis, reageerde hier op:

 1. Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van NOSop3, waaruit blijkt dat er weinig terechtkomt van de afspraken om het dunne schoonheidsideaal in de mode-industrie te veranderen?
  Ja
 2. Hoe beoordeelt u de uitkomsten van het onderzoek?
  Er is met enkele tientallen modellen gesproken. De gesprekken geven een beeld hoe modellen hun vak kunnen ervaren. Mijn beeld is dat problemen ontstaan omdat meisjes op jonge leeftijd gescout worden, waarna hun lichaam nog verandert. Cruciaal is de begeleiding die modellen krijgen. Zorgwekkend vind ik dat een aantal gesproken modellen niet in beeld wil komen uit angst. ‘The Model’s Health Pledge’ (TMHP) spant zich in om deze onveiligheid weg te nemen. De gedane beloftes van de mode-industrie gaan in deze pledge niet over heupmaten maar over het beschermen van de gezondheid van modellen, o.a. door het scheppen van realistische verwachtingen, zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en het geven van een goede begeleiding. Daarnaast dragen de partners bij aan een realistische beeldvorming van het modellenvak in de media.
 3. Deelt u de mening dat de mode-industrie op deze manier bijdraagt aan een onrealistisch en ongezond beeld waaraan meisjes zouden moeten voldoen.
  De nadruk op dunne modellen vanuit de high fashion draagt daar naar mijn idee zeker aan bij. In de rapportage worden gelukkig ook positieve ontwikkelingen gesignaleerd zoals de groeiende aandacht voor ‘curvy’ modellen en het verschijnen van een minder dunne Barbie pop.
 4. Hoe beoordeelt u de hartenkreten van de modellen die aangeven zich nog altijd gedwongen te voelen om af te vallen en ongezond dun te zijn?
  Die hartenkreten van jonge mannen en vrouwen die zich gedwongen voelen om ongezond dun te zijn raken mij. Het is natuurlijk vreselijk als jonge mensen zich gedwongen voelen om ongezond te zijn. Daarom steun ik ook het werk van ‘The Model’s Health Pledge’ (TMHP). Het modellenvak past niet bij iedereen. Als bij het ouder worden duidelijk wordt dat je niet geschikt bent voor de high fashion is het de verantwoordelijkheid van opvoeder en begeleiders, zoals modellenbureaus’s, te helpen met dit inzicht en te helpen hier op een goede en gezonde manier mee om te gaan.
 5. In hoeverre worden de afspraken geëvalueerd die uw voorganger, staatssecretaris Van Rijn, op initiatief van de CDA-fractie met de mode-industrie heeft gemaakt? Is er gesproken over evaluatiemomenten.
  Mijn voorganger heeft geen afspraken met de mode industrie gemaakt. Wél heeft hij partijen bij elkaar gebracht en verkend met de partijen wat zij vanuit de branche kunnen doen. Dit heeft geleid tot ‘The Model’s Health Pledge’ (TMHP). Partijen die onderdeel uitmaken van deze pledge wilden graag dat zaken werden geëvalueerd. Onderzoeksbureau Sardes heeft daarom kortgeleden een enquête gehouden onder 300 modellen in overleg met TMHP. Deze uitkomsten kunnen helpen om de pledge verder te ontwikkelen.
 6. Welke resultaten heeft het in 2016 gesloten convenant met een aantal partners in de mode-industrie tot nu toe opgeleverd?
  Het convenant moet bijdragen aan het beschermen en vergroten van de weerbaarheid van modellen. Resultaten zijn o.a. dat er na deze ondertekening in 2016, in oktober 2017 een platform is gelanceerd met een meldpunt en een vertrouwenscommissie, er is inmiddels ook een nieuwe norm voor naaktfotografie (sowieso niet onder de 18 en niet als het van tevoren niet is gemeld), een stappenplan voor identificatie van en omgang met eetstoornissen en een checklist voor shows tijdens de Amsterdam Fashion Week. Er zijn inmiddels 55 ondertekende partners die de beloften van de TMHP hebben ondertekend en zich inzetten voor de gezondheid van modellen.
 7. Heeft u enige indicatie welk deel van de mode-industrie zich actief inzet om de gezondheid van modellen te verbeteren en geen werk verschaft aan (te) magere modellen? Is het draagvlak breed genoeg om de problematiek aan te pakken?
  Die precieze indicatie heb ik niet. Wel weet ik dat er inmiddels 55 partners zijn die de beloften van de TMHP hebben ondertekend en zich inzetten voor de gezondheid van modellen.
 8. Welke mogelijkheden ziet u om deze praktijken binnen de mode-industrie aan te pakken?
  TMHP is een kansrijke aanpak. Daarbij is cruciaal dat de partijen dit zelf omarmen en oppakken en er nog meer partijen gaan tekenen. Dat heeft tijd nodig, maar ik houd dit nauwlettend in de gaten. Ik ben voornemens deze aanpak eind 2019 te evalueren en op basis daarvan zo mogelijk te beoordelen of deze voldoende bescherming biedt aan modellen.
 9. In hoeverre kan Nederland volgens u leren van de Deense aanpak met een ethisch convenant of van het verbod op inzet van modellen met een te lage Body Mass Index (BMI) in Frankrijk?
  Voor de ontwikkeling van de TMHP is nadrukkelijk gekeken naar het Deense convenant en wat daarvan kon worden geleerd. TMHP is net als in Denemarken een groeiende beweging, die daar over de jaren heen steeds groter is geworden. Ik hoop dus dat het aantal ondertekenaars in Nederland zal blijven groeien en dat grote merken zich blijven aansluiten en daarmee de impact zal toenemen. De effecten van het Franse verbod wil ik graag in beeld hebben. Voordat een vergelijkbaar verbod hier serieus wordt overwogen wil ik vooralsnog inzetten op de aanpak van TMHP. Het platform van de TMHP is nu 1 jaar onderweg om de industrie van binnenuit te veranderen in plaats van bovenaf via wet- en regelgeving.

pledge

belofte

Het hart van dit platform is de Pledge:
dertien beloften over het verbeteren
van de gezondheid van modellen en
het streven naar de beste
werkomstandigheden voor iedereen
in de modebranche.

Wij hebben jou nodig!
Alleen in samenwerking met alle belanghebbenden van de industrie wordt The Model’s Health Pledge een succes en zal de gezondheid van modellen en de werkomgeving in de mode worden verbeterd!

meldpunt

Ben jij of een naaste in een ongezonde werksituatie in de modebranche terecht gekomen? Dan kan je hier (anoniem) een melding van deze zorgwekkende werkomstandigheden maken, zodat wij met de verantwoordelijke(n) aan een oplossing kunnen werken. Samen maken we onze industrie gezonder!