Ondertekenaars
The Model’s Health Pledge is een samenwerking van tot nu toe ruim 50 bedrijven die de Pledge hebben ondertekend. Dit netwerk van bedrijven heeft zelf verantwoorde werkomgevingen; het verbeteren en waarborgen van deze goede werkomstandigheden staat hoog in hun vaandel. Daarnaast spannen zij zich in om alle belanghebbenden in de industrie bewust te maken van het belang van gezonde werkomstandigheden. Met hun deelname aan het netwerk committeren zij zich aan de beloften van de pledge en aan het aangaan van dialoog en indien van toepassing verbetering bij een melding.