FAQ

Modellen, aspirant-modellen en hun families, maar ook andere modeprofessionals en geïnteresseerden, kunnen terecht op de website van The Model’s Health Pledge.

The Model’s Health Pledge streeft naar een zo gezond mogelijke werkomgeving voor modeprofessionals. De gezondheid van modellen staat daarbij centraal. Zonder ethiek, geen esthetiek – dat is ons motto.

The Model’s Health Pledge is gestart naar aanleiding van Kamervragen door Hanke Bruins Slot (CDA). Het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) in de persoon van (voormalig) staatssecretaris Martin van Rijn heeft de kwestie vervolgens ondergebracht bij het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’.

De Pledge van The Model’s Health Pledge is gebaseerd op de doelstellingen van ‘Alles is Gezondheid’, en uiteindelijk passend bij de modebranche gemaakt aan de hand van vele gesprekken met bedrijven in deze branche.

FashionCouncilNL heeft in opdracht van het Ministerie van VWS een projectteam aangesteld om het initiatief vorm te geven en uit te voeren.

The Model’s Health Pledge platform en meldpunt wordt uitgevoerd door projectmanager Holly Syrett (GW Agency), in samenwerking met de initiators: Marvy Rieder (MarVie Foundation), Kim Vos (BDifferent) en Michelle den Hollander (BDifferent).

De ontwikkeling van het platform, uitvoering van de missie en behandeling van meldingen worden in nauwe samenwerking met de Vertrouwenscommissie en met ondersteuning en advisering van de Experts, de Raad van Advies en het Netwerk aan ondertekenaars uitgevoerd.

Twee keer per jaar komt de Raad van Advies bijeen om het werkplan en de werkzaamheden, waaronder de behandeling van meldingen door het projectteam, te overzien. De Raad van Advies overziet tevens het jaarrapport.

Ben jij helaas in een ongezonde werksituatie in de modebranche terecht gekomen? Of ken jij iemand die in een risicovolle werkomgeving in de modebranche werkt? Dan kan je hier (anoniem) een melding van deze misstanden of zorgwekkende werkomstandigheden maken.

Meldingen kunnen over verschillende onderwerpen gaan met betrekking tot gezondheid en/of werkomstandigheden. Denk aan misstanden op het gebied van gezondheid, veiligheid, machtsverhouding, financiën (denk aan een veel te late uitbetaling, incorrecte contracten of het missen van een contract), werkrelatie, verzorging op de set (is er een een moment van pauze, zijn de werkuren acceptabel, wordt er voor eten en drinken gezorgd) etc. 

Voorbeelden van meldingen zouden kunnen zijn:

  • “Tijdens een shoot werd ik gevraagd zonder bovenkleding te poseren. Dit is van te voren niet met mij besproken, hierdoor wist ik niet zo goed hoe ik moest reageren en vond ik het lastig om nee te zeggen.” 
  • “Ik was bij een casting aanwezig en merkte op dat de casting director op een vervelende wijze omging met modellen. Hij/Zij kleineerde ze en maakte vervelende opmerkingen over hun karakteristieken. Sommige opmerkingen waren van racistische aard” 
  • “Mijn dochter is door haar modellenbureau gevraagd om in een maand 5kg af te vallen, zonder daarbij de juiste begeleiding aan te bieden.” 

Goede financiële afspraken, en het nakomen hiervan, zijn belangrijk in een gezonde werkomgeving. Het is mogelijk om een melding te maken over misstanden met betrekking tot betalingen. Indien de melding een van de ondertekenaars betreft, zal The Model’s Health Pledge hierover in gesprek gaan. Het projectteam kan echter geen (wan)betalingen opvolgen en/of geen enkele verantwoordelijkheid nemen in het opvolgen van (wan)betalingen van bedrijven.

Indien de door jou geconstateerde misstand niet binnen ons expliciete werkveld valt, kan je hier helaas bij ons geen melding van maken. Ons werkveld betreft de gezondheid in de mode en een gezonde werkomgeving in de modebranche. Meldingen die wij in behandeling kunnen nemen betreffen thema’s als sport, voeding, het modevak, persoonlijke ontwikkeling en business.

Na een melding ontvang je een bevestigingsmail dat deze door het projectteam is ontvangen.

Het projectteam spant zich in om alle meldingen binnen vijf werkdagen in behandeling te nemen. Indien de melding gaat over een ondertekenaar, benadert het projectteam de betrokken partijen om samen met hen naar verbetering te werken. Afhankelijk van de gewenste behandeling en eventuele anonimiteit van de melder zal deze geïnformeerd worden over het vervolgproces en resultaten.

Indien jouw melding gaat over een bedrijf dat niet aangesloten is bij The Model’s Health Pledge, zal deze anoniem opgenomen worden in ons jaarverslag.

Wanneer een bedrijf The Model’s Health Pledge wilt ondertekenen, wordt deze partij beoordeeld door het projectteam en het vertrouwenscommissie. Twee keer per jaar worden ondertekenaars met de Raad van Advies besproken. Ook heeft het netwerk aan huidige ondertekenaars zeggenschap over eventuele deelnemers.

Hier tref je een overzicht van bedrijven die onderdeel uit maken van The Model’s Health Pledge

Bedrijven die willen deelnemen aan The Model’s Health Pledge verbinden zich aan de twaalf beloften van de Pledge en dragen deze ook uit. Voor het ondertekenen worden bedrijven beoordeeld door de organisatie en wordt er gecontroleerd of zij voldoen aan deze beloften. Gedurende hun deelname worden afspraken gemaakt over ontwikkelgebieden en zijn er toetsingsmomenten.

Meldingen over niet-ondertekenaars worden opgenomen in het jaarverslag. Afhankelijk van het type en de frequentie van meldingen kunnen hierover actiepunten worden opgenomen in het werkplan. Ook zullen we, samen met ons netwerk van ondertekenaars, druk uitoefenen op de organisaties waarover een melding is gedaan om zich aan te sluiten bij The Model’s Health Pledge en hun werkomstandigheden te verbeteren. De leerprocessen worden gedeeld met ondertekenaars van de Pledge, met als doel kennis te delen en zo samen de mode-industrie gezonder te maken.

Het projectteam gaat met het Vertrouwenscommissie in gesprek met het bedrijf waarover een melding wordt gemaakt, zodat we samen aan verbetering kunnen werken. Er worden afspraken met dat bedrijf gemaakt om de situatie aan te pakken. Deze afspraken worden gedeeld met de melder. Het projectteam en Vertrouwenscommissie behouden contact met het bedrijf en overzien de implementatie van de afspraken. Hoe de melding is behandeld, en wat de uitkomsten zijn, wordt afgestemd met de Raad van Advies van The Model’s Health Pledge. Een overzicht van meldingen en ondernomen acties komt terug in het jaarrapport van The Model’s Health Pledge.

Klachten over de werkzaamheden van The Model’s Health Pledge kunnen via info@themodelshealthpledge.nl ingediend worden. Alle klachten worden in behandeling genomen in overleg met de Raad van Advies. Een onafhankelijke professional gekoppeld aan het platform, bijvoorbeeld een Expert of een Raad van Advies-lid, zal ondernomen acties analyseren om zo de klacht op te lossen. Ook worden klachten opgenomen in het jaarrapport.

Het platform van The Model’s Health Pledge is bedoeld als een inspiratiebron voor (toekomstige) vakmensen. Op dit platform worden via blogposts persoonlijke verhalen van modeprofessionals verteld; ook kan je met experts op het gebied van sport, voeding, het modevak, persoonlijke ontwikkeling en business in contact komen. Professioneel advies kan je bij een van deze experts (mogelijkerwijs tegen betaling) inwinnen. Aan de inhoud van The Model’s Health Pledge platform kunnen geen rechten ontleend worden. Mocht je een tip of suggestie hebben voor verbetering of uitbreiding van de inhoud van het platform, dan ontvangen wij deze graag per mail naar info@themodelshealthpledge.nl

pledge

belofte

Het hart van dit platform is de Pledge:
dertien beloften over het verbeteren
van de gezondheid van modellen en
het streven naar de beste
werkomstandigheden voor iedereen
in de modebranche.

Wij hebben jou nodig!
Alleen in samenwerking met alle belanghebbenden van de industrie wordt The Model’s Health Pledge een succes en zal de gezondheid van modellen en de werkomgeving in de mode worden verbeterd!

meldpunt

Ben jij of een naaste in een ongezonde werksituatie in de modebranche terecht gekomen? Dan kan je hier (anoniem) een melding van deze zorgwekkende werkomstandigheden maken, zodat wij met de verantwoordelijke(n) aan een oplossing kunnen werken. Samen maken we onze industrie gezonder!