de pledge

De Pledge, het hart van het platform The Model’s Health Pledge, bevat twaalf beloften over het verbeteren van de gezondheid van modellen en het streven naar zo gezond mogelijke werkomstandigheden voor iedereen werkzaam in de modebranche. Het is de basis van de intentie die alle aangesloten bedrijven uitspreken om gezondheid voorop te stellen. Door het ondertekenen van deze Pledge beloven organisaties en individuen bewust om te gaan met het lichaam en de geest van zichzelf, eventuele werknemers en opdrachtnemers.

De Pledge is ontwikkeld op basis van de doelstellingen van Alles is Gezondheid, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. Het uiteindelijk doel hiervan is om Nederland gezonder en vitaler te maken. De twaalf beloften van onze Pledge zijn specifiek toegespitst op de modebranche; ze zijn ontwikkeld in samenwerking met bedrijven in en belanghebbenden van deze industrie. De beloften worden jaarlijks geëvalueerd en waar mogelijk uitgebreid, om realistisch en stapsgewijs het gezondheidsniveau van de mode-industrie te verbeteren.

Netwerk
The Model’s Health Pledge is een samenwerking van tot nu toe ruim 30 bedrijven die de Pledge hebben ondertekend. Dit netwerk van bedrijven heeft zelf verantwoorde werkomgevingen; het verbeteren en waarborgen van deze goede werkomstandigheden staat hoog in hun vaandel. Daarnaast spannen zij zich in om alle belanghebbenden in de industrie bewust te maken van het belang van gezonde werkomstandigheden. De Raad van Advies, Vertrouwenscommissie, Experts en Partners ondersteunen vanuit hun vakgebied The Model’s Health Pledge. Al deze partijen vormen de basis van het platform The Model’s Health Pledge. Jaarlijks wordt een rapport gepubliceerd over de ondernomen stappen om de industrie te verbeteren. Uiteraard staan wij zeer open voor nog meer ondertekenaars!

aig150

DEELNEMEN
De modesector is een bloeiende en dynamische industrie, waar veel mensen in willen werken. Er zijn echter ook genoeg verbeterpunten, want het is hard werken in de mode. Vindt jouw organisatie ook dat een gezonde werkomgeving hierbij centraal moet staan? Sluit je dan aan bij onze missie om de gezondheid van iedereen in de modebranche voorop te stellen. Alleen door samen te werken wordt The Model’s Health Pledge een succes! Dus: help ons, help jezelf, help je werkgevers, werknemers en collega’s en onderteken de Pledge.

Vertrouwenscommissie
Ondertekenaars van The Model’s Health Pledge worden beoordeeld door een vertrouwenscommissie. Deze onpartijdige commissie bewaakt de criteria van de Pledge en ziet erop toe dat deelnemende organisaties de ambitie hebben om stappen van toegevoegde waarde te zetten in lijn met onze missie, namelijk het creëren en bewaken van een zo gezond mogelijke werkomgeving voor modeprofessionals. De vertrouwenscommissie waarborgt zo de kwaliteit van de ondertekenaars, identificeert verbeterkansen en is constant in gesprek met alle deelnemende en belanghebbende partijen om deze kansen om te zetten in daden.

Raad van Advies
De Raad van Advies van The Model’s Health Pledge bestaat uit zeven professionals uit verschillende vakgebieden die allen de missie delen om een zo gezond mogelijke werkomgeving voor modeprofessionals te creëren. In de Raad van Advies wordt de industrie vanuit zowel het werkveld van het model en het agentschap, als de opdrachtgever, verschillende media, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg vertegenwoordigd.

De Raad van Advies bestaat uit:
Babette Aalberts, ABC-Legal
Eric van Furth, Rivierduinen
Freek Koster, Touché Models
Karin Swerink, Vogue
Marvie Rieder, MarVie Foundation
Ralph Moorman, De Hormoonfactor
Rob Groenteman, Blosh Fashion Group

Twee keer per jaar komt de Raad van Advies bijeen om het projectteam te adviseren. Deze raad overziet het werkplan en de werkzaamheden, waaronder de behandeling van meldingen door het projectteam en de publicatie van het jaarrapport. Ondertekenaars komen in aanmerking om in de Raad van Advies plaats te nemen. De samenstelling van leden wordt jaarlijks met het netwerk besproken.

Bedrijven en organisaties die onderdeel willen zijn van onze beweging en gebruik willen maken van het netwerk en meldpunt van The Model’s Health Pledge, kunnen zich via dit formulier opgeven. Het projectteam neemt dan binnen vijf werkdagen contact met je op.