de pledge

De Pledge, het hart van het platform The Model’s Health Pledge, bevat dertien beloften over het verbeteren van de gezondheid van modellen en het streven naar zo gezond mogelijke werkomstandigheden voor iedereen werkzaam in de modebranche. Het is de basis van de intentie die alle aangesloten bedrijven uitspreken om gezondheid voorop te stellen. Door het ondertekenen van deze Pledge beloven organisaties en individuen bewust om te gaan met het lichaam en de geest van zichzelf, eventuele werknemers en opdrachtnemers.

De Pledge is ontwikkeld op basis van de doelstellingen van Alles is Gezondheid, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. Het uiteindelijke doel hiervan is om Nederland gezonder en vitaler te maken. De dertien beloften van onze Pledge zijn specifiek toegespitst op de modebranche; ze zijn ontwikkeld in samenwerking met bedrijven en belanghebbenden van deze industrie. De beloften worden jaarlijks geëvalueerd en waar mogelijk uitgebreid, om realistisch en stapsgewijs het gezondheidsniveau van de mode-industrie te verbeteren.

Netwerk
The Model’s Health Pledge is een samenwerking van tot nu toe ruim 60 bedrijven die de Pledge hebben ondertekend, waarvan er ruim 30 het platform ondersteunen. Dit netwerk van bedrijven heeft zelf verantwoorde werkomgevingen; het verbeteren en waarborgen van deze goede werkomstandigheden staat hoog in hun vaandel. Daarnaast spannen zij zich in om alle belanghebbenden in de industrie bewust te maken van het belang van gezonde werkomstandigheden. De Raad van Advies, Vertrouwenscommissie, Experts en Partners ondersteunen vanuit hun vakgebied The Model’s Health Pledge. Al deze partijen vormen de basis van het platform The Model’s Health Pledge. Jaarlijks wordt een rapport gepubliceerd over de ondernomen stappen om de industrie te verbeteren. Uiteraard staan wij zeer open voor nog meer ondertekenaars!

tmhp-pledge2019-thumb