Ben jij of een naaste in een ongezonde werksituatie in de modebranche terecht gekomen? Dan kan je hier (anoniem) een melding maken van deze misstanden of zorgwekkende werkomstandigheden. Indien de melding betrekking heeft op onze ondertekenaars, zullen wij met hen in dialoog gaan en een oplossing zoeken. Samen maken we onze industrie gezonder!

HOE WERKT HET?

Samen met jou strijden wij voor een gezondere modebranche. Via het formulier op deze pagina kan je makkelijk en discreet eventuele misstanden en zorgwekkende werkomstandigheden in de modebranche melden. Alle meldingen worden vertrouwelijk en serieus behandeld door de vertrouwenscommissie met ondersteuning van het projectteam. Meldingen kunnen uiteraard ook anoniem gemaakt worden.

Indien de melding betrekking heeft op onze ondertekenaars zullen de vertrouwenspersonen Liesbeth in ’t Hout, Marianne van der Gaag en Rachid Naas, met hen in dialoog gaan, zodat ze samen aan verbetering kunnen werken. In erg verontrustende en uitzonderlijke situaties wordt de melding, in overleg met de melder, overgedragen aan andere experts en/of andere onafhankelijke instanties. Het proces en de uitkomsten worden gedeeld met de persoon die een melding heeft gemaakt. Ook worden deze (anoniem) opgenomen in het jaarverslag van The Model’s Health Pledge.

Meldingen over niet-ondertekenaars worden opgenomen in het jaarverslag van The Model’s Health Pledge. De leerprocessen worden gedeeld met ondertekenaars van de Pledge, met als doel kennis te delen en zo samen de mode-industrie gezonder te maken.

infographic_meldpunt

VOOR WIE IS DIT BEDOELD?

Een melding maken
Iedereen die een serieuze melding wil maken van concrete ongezonde werkomstandigheden in de mode, nodigen wij van harte uit dat hier te doen. Helaas kunnen er ook andere misstanden voorkomen in deze branche. Ons expliciete werkveld is echter de gezondheid in de mode; wij kunnen je helaas niet verder helpen met klachten over andere onderwerpen.

Partijen en/of personen waarover meldingen worden gemaakt
Wij zijn een onafhankelijk platform; alle meldingen over alle organisaties nemen wij zeer serieus. Mocht er over één van de ondertekenaars van de Pledge een melding worden gemaakt, dan zijn zij verplicht hierover in dialoog te gaan met het projectteam, om zo verder samen te werken aan een gezonde modebranche. Hier tref je een overzicht van de ondertekenaars.

Meldingen over niet-ondertekenaars worden opgenomen in het jaarverslag van The Model’s Health Pledge. Afhankelijk van het type en de frequentie van meldingen kunnen hierover actiepunten worden opgenomen in het werkplan. Ook zullen we, samen met ons netwerk van ondertekenaars, druk uitoefenen op de organisaties waarover een melding is gedaan om deel te nemen aan de pledge en hun werkomstandigheden te verbeteren.

VOORWAARDEN

Het projectteam spant zich in om alle meldingen binnen vijf werkdagen in behandeling te nemen. Afhankelijk van de gewenste behandeling en eventuele anonimiteit van de melder zal deze geïnformeerd worden over het vervolgproces en resultaten. Indien jouw melding gaat over een bedrijf dat de Pledge niet heeft ondertekend, zal deze anoniem worden opgenomen in ons jaarverslag. Afhankelijk van de type en frequentie van meldingen kunnen hierover actiepunten worden opgenomen in het werkplan. Ook zullen we, samen met ons netwerk van ondertekenaars, druk uitoefenen op de organisaties waarover een melding is gedaan. De leerprocessen worden gedeeld met ondertekenaars van de Pledge, met als doel kennis te delen en zo samen de mode-industrie gezonder te maken.