Interview Adam de Jong – VWS

Met het onderzoek van Adam de Jong, medewerker van het Ministerie VWS, is het allemaal begonnen. Zo’n drie jaar geleden kwam er in Frankrijk wetgeving om te magere modellen tegen te gaan. De Kamer vroeg aan staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS of hij ook maatregelen in de mode industrie overwoog om ondergewicht van modellen tegen te gaan. Martin van Rijn voelde niet voor wetgeving, maar wilde wel graag met de branche in gesprek gaan.

Adam is toen gaan bellen met verschillende modebladen, ontwerpers, modellen, modellenbureaus, etc. Het bleek al snel dat iedereen die hij sprak het een belangrijk onderwerp vind, maar ook dat het helemaal niet zo zwart/wit lag. Daarnaast merkte hij op dat de cultuur in de mode industrie heel anders is dan het Haagse wereldje. Het is een dynamische en creatieve wereld, met een vaak internationale agenda en veel focus op de volgende collecties, producties of shows. Dat maakt het lastig afspraken in te plannen.

Toen bleek dat het onderwerp leefde, besloot VWS het onderlinge gesprek verder te faciliteren. Adam nam contact op met Amsterdam Fashion week, om via hun netwerk meer mensen te spreken. Vanaf dat moment is ook Victor Stöcker van Alles is Gezondheid… betrokken geraakt bij het project. Alles is Gezondheid… is onderdeel van het nationale preventie programma en werkt met pledges rondom gezondheid. Partijen die een pledge tekenen, beloven zich op hun eigen wijze in te zetten voor gezondheid.

Adam en Victor hebben met verschillende modebedrijven gesproken. Vervolgens is er een ronde tafel gesprek geweest. Uitkomst daarvan was dat modebedrijven het belangrijk om de gezondheid van modellen te bevorderen en ook wel voelden voor ondertekening van een pledge, maar niet gericht op een gezond BMI. Er zijn namelijk veel meer dingen van invloed op de gezondheid van modellen. Bijvoorbeeld goed opdrachtgeverschap, goede begeleiding (voeding, sport, mentaal) en het geven van realistische beeld in de media. In het rondetafelgesprek is verkend welke onderdelen in de pledge zouden moeten komen. Ook gaven partijen aan dat het ondertekenen van een pledge natuurlijk niet vrijblijvend mag zijn en dat de beloften uit de pledge gecontroleerd moeten worden. De pledge, vergelijkbaar met het Deense convenant, is uiteindelijk in aanwezigheid van Martin van Rijn getekend tijdens de Amsterdam Fashion Week. Zo vormden deze verschillende partijen een overkoepelend orgaan. 

Na het succes van de ondertekening besloot VWS ook de verdere uitwerking mogelijk te maken. Er zou een platform moeten komen, een meldpunt voor misstanden, een netwerk van experts en een back-office. Dit heeft geleid tot TMHP. Het is natuurlijk de bedoeling dat dit initiatief van de branche zelfstandig gaat draaien, ook in financieel opzicht. Om dat mogelijk te maken wil VWS garant staan om nog een jaar door te draaien en voldoende betalende leden te werven. Daarmee is the models health pledge nu een tweede fase in gegaan. 

Nu bijna twee jaar later vroeg Michelle zich af hoe Adam dit traject heeft ervaren en hoe hij nu naar de fashion industrie kijkt. Het interview dat zij met Adam heeft gehad, lees je hieronder:

1. Bent u zich na deze opdracht toegewezen te hebben gekregen, meer in de mode industrie gaan verdiepen of heeft u hier een bepaalde interesse voor gekregen?
‘Na zoveel bij de industrie betrokken te zijn geweest gaat alles rondom het onderwerp ‘mode’ je meer opvallen, maar ik volg niet alle in’s en outs. En ik ben zeker geen ‘Fashionist’ maar vind het wel heel leuk om de cultuur in de industrie mee te maken.’

2. Hoe kijkt u nu tegen de mode industrie aan na alle kennis die je de afgelopen periode op hebt gedaan? En wat vond u het meest verassend?
‘De mode industrie heeft een hele andere werkwijze dan ik gewend ben vanuit de overheid. En ook in de cultuur worden creativiteit, individualiteit, relaxtheid maar ook een zekere grandeur belangrijk gevonden. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de feestelijke bijeenkomstenvan TMHP en een evenement als Amsterdam Fashion Week. Erg leuk om mee te maken. Dat is echt anders als bij ons in VWS.

3. Op welke manier fungeer the models health pledge als voorbeeld?
‘The models health pledge is sector oversteigend en adresseert twaalf verschillende aspecten van gezondheid in de modewereld. Het kan een sterk voorbeeld worden wanneer dit platform ook echt gaat werken. Daarvoor zijn twee dingen belangrijk. Dat er meldingen binnen gaan komen, het gesprek wordt aangegaan en verbeteracties worden doorgevoerd. En dat de industrie zelf het platform draaiende kan houden. Dan is het een mooi voorbeeld van zelfregulering en laat het zien dat jullie zelf de experts zijn en er geen wetgeving nodig is.

4. Wat hoopt u dat the models health pledge nog gaat bereiken. En wat is er nodig om de toekomst van the models health pledge te waarborgen?
Echt die twee dingen die ik net vertelde. Meldingen die binnen gaan komen en die leiden tot veranderingen. En financiële zelfstandigheid. Ik vertrouw erop dat dan steeds meer partijen onderdeel willen zijn van de pledge en daaraan bijdragen.’

5. Welke tip zou u de ondertekenaars mee willen geven?
Dit is een ontzettend mooie kans om mee te doen en invloed uit te oefenen. Participeer in de beginfase van deze positieve ontwikkeling!

 

pledge

belofte

Het hart van dit platform is de Pledge:
dertien beloften over het verbeteren
van de gezondheid van modellen en
het streven naar de beste
werkomstandigheden voor iedereen
in de modebranche.

Wij hebben jou nodig!
Alleen in samenwerking met alle belanghebbenden van de industrie wordt The Model’s Health Pledge een succes en zal de gezondheid van modellen en de werkomgeving in de mode worden verbeterd!

meldpunt

Ben jij of een naaste in een ongezonde werksituatie in de modebranche terecht gekomen? Dan kan je hier (anoniem) een melding van deze zorgwekkende werkomstandigheden maken, zodat wij met de verantwoordelijke(n) aan een oplossing kunnen werken. Samen maken we onze industrie gezonder!