Meldformulier

Ik wil anoniem blijven. Mijn naam is in dit geval alleen bekend bij The Model’s Health Pledge, zij zullen mijn naam niet opnemen in verslagen en rapporten bestemd voor externe partijen.
Categorie:
Ik wil graag melding doen van (verplicht):
Omschrijf de misstand zo helder mogelijk. Met een gebrekkige omschrijving kunnen wij je mogelijk niet goed verder helpen. Vermeld bijvoorbeeld waar en wanneer de misstand plaats vond of vindt. Laat ons ook weten of dit vaker is voorgevallen, en zo ja wat daar de frequentie van is. Schrijf ook indien mogelijk wie de benadeelde is en waarom hij/zij benadeeld is.
Ik wil graag (verplicht):
reCAPTCHA is required.