Ik wil graag een melding maken van een misstand
Mijn melding gaat over
Mijn melding heeft betrekking op
Alle meldingen worden door TMHP anoniem behandeld. Jouw naam of gegevens komen in geen geval terecht bij een partij waarover je een melding doet.

Indien je kiest om jouw contactgegevens niet met ons te delen, wordt de melding niet in behandeling genomen, maar mogelijk wel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en in het jaarrapport van The Model’s Health Pledge opgenomen. 

Je wordt geïnformeerd over hoe de melding wordt behandeld.

Naam
E-mail
Telefoon
Omschrijf de misstand zo helder mogelijk. Met een gebrekkige omschrijving kunnen wij je mogelijk niet goed verder helpen. Vermeld bijvoorbeeld waar en wanneer de misstand plaats vond of vindt. Laat ons ook weten of dit vaker is voorgevallen, en zo ja wat daar de frequentie van is. Schrijf ook indien mogelijk wie de benadeelde is en waarom hij/zij benadeeld is.
reCAPTCHA is required.